ESTA-formulär eller visumansökan på den amerikanska ambassaden

Resenärer till USA kan delas in i två kategorier: de som måste ansöka om visum på den amerikanska ambassaden där de bor och de som kan åka dit med det enda resedokumentet ESTA och sitt giltiga biometriska pass. Rutinerna för att erhålla dessa två dokument är inte desamma. Förfarandet för att ansöka om ett visum till USA är komplicerat, tidskrävande, dyrt och pappersarbetet som krävs är omfattande, samtidigt som det är enkelt, enkelt och snabbt att ansöka om ett resetillstånd. Det bör dock noteras att ESTA, till skillnad från visumet, inte garanterar tillträde till amerikanskt territorium.

Visumansökningsförfarande vid den amerikanska ambassaden

Förutom ett giltigt pass är innehav av ett visum en förutsättning för att resa in i USA. Sedan 2009 är visumet dock obligatoriskt endast för medborgare som inte kommer från länder som är medlemmar i Visa Waiver-programmet. Visumansökningsprocessen är lång och dyr. Efter att ha bokat ett möte online eller per telefon måste resenären betala kostnaderna med kreditkort eller banköverföring.

För en kortare vistelse på mindre än 90 dagar kan kostnaden för visumet uppgå till 750 €. Den sökande måste sedan sammanställa sin akt bestående av ett formulär som ska fyllas i och en lista över administrativt pappersarbete samt en rad nödvändiga styrkande handlingar. För att fatta sitt beslut måste ambassaden studera akten, följt av en intervju om orsakerna till resan. Handläggningstiden för ett visum kan ta mer än 4 veckor.

Steg för att få ESTA

För medborgare i stater som deltar i Visa Waiver-programmet krävs inte ett visum för att resa in i USA. Från och med januari 2009 måste en begäran om förhandstillstånd göras online. Utlänningen måste alltså skaffa ESTA-handlingen för att kunna gå ombord på ett flygplan eller en båt som avgår till USA, utan att riskera att bli utvisad. Proceduren för att få denna elektroniska auktorisation är enkel, snabb och mycket lättillgänglig.

Den sökande måste fylla i ett formulär som finns tillgängligt på Internet för att få sitt resetillstånd innan han går ombord till USA. Resenären ska fylla i alla fält och svara på alla frågor som ingår i enkäten. Efter att ha betalat avgiften måste han skicka in sin ansökan online och vänta på svar.

Inom en maximal period på 72 timmar fortsätter Department of Homeland Security samt American Immigration Services att verifiera filen och sökandens identitet och skickar svaret till mottagaren. Om tillståndet beviljas kan resenären lämna utan problem och om det inte beviljas måste personen i fråga nödvändigtvis skaffa visum.